tel. +48 91 466 90 13

NAJEM OKAZJONALNY CZY ZWYKŁY?

      Umowa najmu okazjonalnego dotyczyć może wyłącznie lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Ponadto, jeżeli właściciel jest osobą fizyczną, w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu musi ją zarejestrować w urzędzie skarbowym.
Patrząc z punktu widzenia wynajmującego - bezpieczniejsza jest dla niego umowa najmu lokalu w trybie najmu okazjonalnego, natomiast z punktu widzenia najemcy - korzystniejsza będzie zwykła umowa najmu, gdyż wówczas najemca korzysta z szeregu zabezpieczeń, które daje ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Jakie są zalety najmu okazjonalnego?

  • Gwarancja notarialna w postaci oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego (stanowiącego załącznik do umowy najmu okazjonalnego), w którym najemca poddał się egzekucji co do obowiązku opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego po ustaniu stosunku najmu.
  • Najemca musi wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Konieczne jest oświadczenie właściciela wskazywanego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników w razie przymusowej wyprowadzki z wynajmowanego lokalu. Wynajmujący może ponadto zażądać, żeby to oświadczenie miało notarialnie poświadczony podpis.
  • W przypadku rozwiązania umowy najmu okazjonalnego, lokator nie musi otrzymać lokalu socjalnego, nie obowiązuje też okres ochronny – od 1 listopada do 31 marca – uniemożliwiający w tym czasie eksmisję lokatora. Eksmisję można stosować nawet w stosunku do małoletnich czy kobiet w ciąży.

Kancelaria Notarialna
70-387 Szczecin
ul. Tarczyńskiego 4/1
tel. 91 466 90 13
kom. +48 511 08 01 08
kancelaria@zuzannawilk.pl