tel. +48 91 466 90 13

Podział majątku małżonków

W razie ustania w małżeństwie wspólności majątkowej – na skutek rozwodu bądź zawarcia umowy majątkowej wprowadzającej w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą w sposób szybki i bezsporny dokonać podziału majątku wspólnego. Oznacza to rozporządzenie wszystkimi lub niektórymi składnikami majątku na rzecz jednego z małżonków, z obowiązkiem spłaty lub bez takiego obowiązku – na rzecz drugiego małżonka.
Co ważne, podział nie musi być „sprawiedliwy” i jeśli tylko strony są zgodne co do sposobu podziału majątku, to nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. Przeniesienie własności na rzecz jednego z małżonków można połączyć również z przejęciem przez niego obowiązku spłaty długu wynikającego z kredytu hipotecznego zaciągniętego na nabycie nieruchomości.

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku jeszcze przed rozprawą rozwodową albo po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód.

Przeprowadzenia podziału majątku wspólnego u notariusza dokonuje się w ciągu jednego dnia. Po podpisaniu umowy o podział majątku, notariusz w Państwa imieniu składa wniosek do sądu o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej wcześniej składnikiem majątku wspólnego.

W celu ustalenia kosztów notarialnych podziału majątku należy określić łączną wartość dzielonego majątku.

Kancelaria Notarialna
70-387 Szczecin
ul. Tarczyńskiego 4/1
tel. 91 466 90 13
kom. +48 511 08 01 08
kancelaria@zuzannawilk.pl