tel. +48 91 466 90 13

Notariusz w Szczecinie
Zuzanna Wilk

      Notariusz Zuzanna Wilk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2006 roku nieprzerwanie pracowała w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Andrzejewskiej w Szczecinie. W latach 2009 – 2011 odbyła etatową aplikację notarialną, a od 2011 roku, po zdaniu egzaminu notarialnego, pracowała na stanowisku asesora notarialnego. W czasie trwania asesury zastępowała notariusza przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych określonych ustawą Prawo o notariacie. W 2014 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko notariusza.

      Notariusz Zuzanna Wilk jako osoba zaufania publicznego gwarantuje rzetelną obsługę osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów. Notariusz dba o bezpieczeństwo wszystkich swoich Klientów, zachowując jednocześnie bezstronność i przestrzegając obowiązującej go tajemnicy zawodowej. Notariusz wykorzystując swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie zapewnia stosowanie prawa w sposób odpowiadający woli stron i ich intencjom.

Kancelaria Notarialna
70-387 Szczecin
ul. Tarczyńskiego 4/1
tel. 91 466 90 13
kom. +48 511 08 01 08
kancelaria@zuzannawilk.pl

Notariusz w Szczecinie - Zuzanna Wilk